Friday 21 June 2024  
   

Company Profile
Print

Профил на компанијата

ФИБРАН е основан 1974 година. Од 1995 па се до денес е главен производител на изолациони материјали во Грција и Европа.

Денеска, ФИБРАН има 6 фабрики за производство, користејќи ја последната технологија во процесот на производствона изолациони производи ( Екструдиран полистирен, Камена волна и Експандиран полистирен), како и Гипс табли.

Во Грција, во индустрискиот дел на Серес, ФИБРАН произведува камена волна под брендот ФИБРАНгео и екструдиран полистирен под брендот    ФИБРАН xps.

Другите производствени капацитети се лоцирани во Португалија, Бугарија и Словенија. ФИБРАН, денеска е трет по ред производител на екструдиран полистирен во Европа.

Во Италија, ФИБРАН инвестирање во производство на производи од гипс ( гипс табли), како и во дистрибуција на материјали за изолација, водоотпорност и материјали за сува градба.

Во Македонија, ФИБРАН произведува експандиран полистирен, под брендот ТЕРМОПОР, ГРАФИТ ЕТИКС (графитен стиропор), TERMOROOF ( седиште за под ќерамиди)

Нашите производи се дистрибуирани, преку овластени стоваришта, мрежа на овластени дилери во Штип, Скопје и Дебар.

Исто така, ФИБРАН ги подржува научните истражувања во областа на градежништвото, и е во постојана соработка со академски институции, во земјата и страство.

ФИБРАН е секогаш тука да пружи помош за изнаоѓање на адекватни решенија за заштита на објектите. Компанијата е секогаш на располагање за тренинг обуки и достапни материјали кога станува збор за градежните материјали.Rss Feeds

Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera