Monday 4 December 2023  
   

Термоизолација на ѕид и Звучна изолација
Print

Надворешниот изглед на фасадата креира слика во јавноста, го открива идентитетот и ги изразува креативните ноти на архитектот. Кога градежниот дел на  фасадата ќе се заврши, текстурата и боите се комбинираат и се добива целосниот изглед. 

Животниот век и трајноста на фасадата може да се продолжат со поставување на Надворешиот Термоизолационен Композитен Систем, зависно од посакуваниот надворешен изглед и функционалност на објектот. Исто така, изборот за најефикасен термоизолационен материјал кога станува збор за дебелина, се добива и оптимален термален комфор, звучна изолација и заштита од пожар, со креирање на Фасаден Енергетски Штит.

За да се постигне термо комфорт, звучна изолација и превенција од пожар се постигнува со:

 • селекција на правилен надворешен термоизолационен композитен систем
 • селекција на правилен термоизолационен материјал
 • адекватна дебелина на термоизолациониот материјал
 • правилна апликација на материјалите по инструкциите на производителот
 • внимание да се обрне на деталите

  Правилната апликација на Надворешниот Термоизолационен Композитен Систем овозможува
 • постојан термо комфорт
 • звучна изолација
 • заштита од пожар
 • долговечност на изолацијата
 • обновен надворешен изглед 

 

ИЗБИРАЊЕ НА ПРАВИЛЕН ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ

Кога се избира правилниот изолационен материјал, и да се осигури долговечноста и стабилноста на апликацијата после одредено време, посебно внимание треба да се обрне на енергетскта ефикасност при изработна на надворешната термофасада како комплетен систем, карактеристиките при ектремните температури, како и можноста за појава на влага. Исто така, кога се избира надворешниот термофасаден систем  треба да се земе во обзир и локацијата на објектот, на каква клима е подложен, надморска височина и специјалните барања за заштита од пожар зависно од објектот. Изборот на правилен изолационен материјал може истовремено да ги задоволи термалните и звучни барања и да ни овозможат заштита од пожар.

 

ДЕБЕЛИНА НА ИЗОЛАЦИЈАТА

Дебелината на изолацијата зависи од моменталните регулативи за постигнување на енергетска ефикасност, правила за звучна изолација и акустички перформанси, како и норми за заштита од пожар зависно од типот на објект. Како и да е, дебелинатња на материјалот може да биде:

- минимална дебелина што е пропишана од страна на Законот за енергетска ефикасност, зависно од локацијата и употребата на објектот

- или, оптимална дебелина за да се подобрат енергетските перформанси на објектот
Products for External Wall Applications 

FIBRANgeo BP-021

FIBRANgeo BP-051

FIBRANgeo B-001

FIBRANgeo B-570

FIBRANgeo B-570-ΥΜ

FIBRANgeo B-050


Special Applications 

Dynamic Insulation of External Walls

Pilotis Insulation

Clad Facade - Exposed Brickwork

Hung Facade

Masonry Wall Insulation with Dry Lining


"First Aid"


Technical Brochures


Construction Details

Construction Drawings


Useful Links

European Committee for Standardization

(CEN)

Center for Renewable Energy Sources (Greece)

(CRES)

Hellenic Ministry of Environment Energy & Climate Change

(YPEKA)


Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2023 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera