Monday 4 December 2023  
   

Изолација на кров
Print

Кровот е најверојатно дел кој е најмногу изложен на  високи температури во летото, и ниските температури на зима. Како и да е, избраното градежно решение, како и кровното решение мора да бидат взаемно компактибилни се со цел да ги задоволат структурните барања. Основните параметри за кровно решение главно зависат од климатските услови во таа област.

Се подразбира дека, кровот мора да има доволно термоизолација, а со тоа и звучна изолација, како и да ги задоволи барањата за заштита од пожар. Последователно, изборот на правилната изолација ќе ги комбинира сите три елементи заедно.

Камената волна е идеален материјал, бидејќи ја комбинира одличната термоизолација, висика механичка сила и за статика и за динамика, ги задоволува стандардите за свучна изолација и превенција од пожар на кровна конструкција.

 Како седиште за ќерамиди, производот TERMOROOF овозможува термоизолација на највисоко ниво, кој може да се најде во две димензии, зависно од ќерамидите.
 Типови на Кровни Конструкции
Print

Решенијата за апликација на кровната конструкција може да биде категоризирана зависно од местото каде ќе биде поставен изолациониот материјал.

Основните конструкции се армиран бетон, метални, и дрвени.

Предностите на секое решение се следните:

Армиран бетон

- водоотпорност

- кровна конструкција со потребна кровна наклоност за истекување на дожд и сл.

- констукција и можност за простор за живеење

- можност за зелен кров

Челична конструкција

- лесна конструкција

- минимални трошоци за градба

- догорочна конструкција

- брза конструкција

- флексибилна за избор на било какво кровно решение за изолирање

Позицијата на поставеност на изолацијата ја категоризира кровната конструкција во :

ТОПОЛ КРОВ: кога изолацискиот слој е поставен ВРЗ кровните структурни елементи ( над плочата, скелето), без барање за вентилирачки воздушен џеб на кровната плоча. 

ЛАДНИОТ КРОВ: кога изолацискиот слој е поставен ПОД или ПОМЕЃУ кровните структурни елемети, со барање да има вентилирачки воздушен џеб под кровната плоча или дишечка кровна мембрана. Ладниот кров не ја задржува термо масата на структурните елементи.
Products for Roof Applications 

FIBRANgeo BP50

FIBRANgeo BP70

FIBRANgeo BP50-BIT

FIBRANgeo BP70-BIT

FIBRANgeo BP-021

FIBRANgeo BP-051

FIBRANgeo B-570-AL

 


"First Aid"

Basic Characteristics of Roof Thermal Insulation


Applications 

Get Adobe Flash player


Technical Brochures

Roof Thermal Insulation


Construction Details

Construction Drawings


Useful Links 

European Committee for Standardization

(CEN)

European Organisation for Technical Approvals

(EOTA)

Center for Renewable Sources (Greece)

(CRES)

Hellenic Ministry of Environment Energy & Climate Change

(YPEKA)


Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2023 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera